శిధిల వ్యవస్థ లో ఉన్న అన్నగారి నివాసం - ABN SPECIAL FOCUS

- 0 comments
ఇది  చెన్నై లో మన అన్న గారు నివాసం ఉన్న ఇల్లు ..ఇప్పుదు ఇది శిధిలా వ్యవస్థ లో ఉంది దీన్ని అల వదిలైకుండా  ఎన్టీఆర్  మ్యూజియం ఏర్పాటు చేయాలి 
ఇది  చెన్నై లో మన అన్న గారు నివాసం ఉన్న ఇల్లు ..ఇప్పుదు ఇది శిధిలా వ్యవస్థ లో ఉంది చంద్రబాబు గారో బాలయ్య బాబు గారు దీనిని  అల వదిలైకుండా  ఎన్టీఆర్  మ్యూజియం ఏర్పాటు చేస్తే ఫాన్స్ కాకుండా ఆంధ్ర  తెలంగాణా రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా సంతోషిస్తారు 
[Continue reading...]

NKR 's SHER Movie First look Poster

- 0 comments
look at the latest first look poster of OUR Young Tiger 's Brother Sri Nandamuri Kalyan Ram Upcoming Movie SHER

[Continue reading...]

#NTR25 First Look Stills

- 0 comments
#NTR25 First Look Stills 
[Continue reading...]

#NTR25 Movie Working STills

- 0 comments
 check out the latest photos of Sukumar b & #NTR25 Movie Team From London
Rakhul Preet latest Selfie On Behind d scenes.. Getting ready to shoot!! ‪#‎nomakeupselfie‬ ‪#‎funmode ‬‪#‎NTR
[Continue reading...]

Tweets about Kathi Remake

- 0 comments
Tweets about Kathi Remake


[Continue reading...]
 
Copyright © . Tarak Yuvasena - Posts · Comments
Theme Template byTarak Yuvasena